Fælles værdier fra ord til handling

Øvelsen skærper forståelsen for, at vi har forskellige værdier, vi bygger et arbejdsfællesskab op omkring. Og at det er vigtigt, at vi har et fælles værdisæt at arbejde udfra. Formålet med øvelsen er at omsætte værdier til handling.

  1. Spred Dialoogle billedkort ud på gulvet.
  2. Alle vælger et kort der fortæller noget om hvad den enkelte synes er den vigtigste værdi i arbejdet.
  3. Gå derefter sammen to og to og fortæl, hvordan denne værdi kommer til udtryk i praksis på arbejdspladsen.
  4. Fremlæg i plenum valg af kort og overvejelserne knyttet hertil.
  5. Der diskuteres i plenum om der er værdioverlap i de valgte kort, og om nogle af de valgte værdier indbyrdes er modsatrettede.
  6. Derefter diskuteres der i plenum hvilke værdier der fremadrettet skal kendetegne arbejdet.
  7. De billedkort der valgtes på disse værdier kan hænges op et centralt sted på arbejdspladsen.

Det kan være en god idé at give god tid og plads til de samtaler der opstår.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.