Få værdierne på plads i skolen

Gennem billedfortællinger lærer eleverne at forstå betydningen og vigtigheden af et fælles værdisæt.

  1. Spred Dialoogle Magnumkort ud på gulvet.
  2. Bed alle vælge et billede, der fortæller noget om en af deres vigtigste værdier: Noget, der er vigtigt for dem. Noget, de gerne vil kendes på. Tag gerne en snak om, hvad værdier kan være, mens eleverne går rundt og kigger på billedkortene.
  3. Bed alle elever om kort at fortælle om deres billede til resten af klassen. Det er ikke tilladt at stille spørgsmål eller kommentere undervejs.
  4. Når alle har fortalt, holder eleverne deres billedkort op foran sig, så andre kan stille spørgsmål eller kommentere. Som lærer kan du starte med at spørge ind til de fortællinger, som var lidt abstrakte. Du ‘står op’ for dine venner. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det betyder ‘at stå op’ for sine venner? Har du et eksempel? Du vil bekæmpe uretfærdighed. Prøv at fortælle os, hvordan du vil gøre det i hverdagen. Du vil gerne vinde. Hvordan bliver man både en bedre vinder og en bedre taber? Osv.
  5. Når alle har haft lejlighed til at spørge og kommentere, beder du eleverne medbringe deres kort, og så flytter klassen sig et andet sted hen. Fx til et hjørne i rummet eller til et andet lokale. Bed så eleverne lægge deres kort, så I kan betragte helheden: Klassens værdisæt.
  6. Spørg ind til klassens værdisæt. Fx: Er der nogle overraskelser? Hvordan supplerer disse værdier hinanden? Er der værdier, som vi i klassen kan bruge bedre, end vi gør i dag? Er der værdier, som ikke spiller godt sammen? Bed eleverne samle billederne i klynger, der har relation til hinanden. Læg de klynger med værdier, der spiller godt sammen, tæt på hinanden – og læg klynger med værdier, der ikke spiller så godt sammen, langt fra hinanden.
  7. Tal om, hvordan klassen kan få størst mulig glæde af de værdier, der er i rummet, og hvordan man kan undgå, at der opstår konflikter mellem værdierne i hverdagen.
  8. Diskuter til slut, hvorfor det er vigtigt at blive klar over sine personlige værdier, og hvorfor det er vigtigt at udtrykke sine værdier konstruktivt i dagligdagen.

Det er en god idé at give god tid til fortællingerne, og at I kan arbejde uforstyrret.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.