Få mere ud af præsentationsrunden

Med denne øvelse kan du gøre den indledende introduktionsrunde i grupper meget mere spændende.

Du skal bruge et reb på cirka 10 meter og mindst fem gange så mange billedkort, som der er deltagere. Øvelsen kræver god plads, så tag gerne gruppen med udenfor.

 1. Præciser temaet for gruppen og fortæl, hvilken vinkel de skal præsentere sig for hinanden ud fra. Vinklen kan være alt fra den enkeltes oplevelse af arbejdsklimaet på arbejdspladen til personens rolle i sin organisation eller derhjemme, arbejdspladsens image eller forretningens succes.
 2. Spred alle kortene ud på græsset – og læg rebet i en hestesko lidt derfra.
 3. Alle deltagere skal nu finde tre billedkort.
  • Et kort, der beskriver, hvordan de oplever situationen lige nu.
  • Et kort, der beskriver deres forventninger til fremtiden.
  • Et kort, der beskriver, hvordan de personligt har det med situationen nu og i fremtiden.
 4. Når alle har valgt kort, fortæller du, at rebets ene ende angiver det absolutte nulpunkt – den anden ende angiver total optur og succes.
 5. Så beder du alle om at stille sig på rebet på det sted, der angiver, hvordan de oplever situationen lige nu (det første billedkort).
 6. Nu vælger du, hvem der skal begynde at fortælle. – Hvis du ændrer på rækkefølgen i stedet for at lade deltagerne fortælle fra en ende af, vil du skærpe gruppens koncentration og opmærksomhed.
 7. Når alle har præsenteret sig, har I skabt et nuanceret og konkret grundlag for at arbejde videre med temaet.

Som afslutning på arbejdsprocessen kan I gentage øvelsen, hvis det er relevant at efterprøve, om deltagernes holdninger har ændret sig.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.