Få ideer til bedre trivsel på arbejdspladsen

Enkel og let teamøvelse til at få ideer til bedre trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel på arbejdspladsen er vigtigt for at sikre et sundt arbejdsmiljø. Denne visuelle øvelse får alle på arbejdspladsen med i en konstruktiv dialog omkring trivsel, arbejdsglæde, samarbejde og stress. Ideudviklingen sker i makkerpar med fokus på muligheder og løsninger for at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen.

  1. Spred Dialoogle Magnumkort ud på gulvet.
  2. Bed deltagerne vælge et billede, som siger noget om deres drømme for bedre trivsel på arbejdspladsen.
  3. Bed deltagerne gå sammen parvis. Først fortæller den ene sin historie, mens den anden lytter og stiller spørgsmål. Herefter bytter de roller.
  4. Der skabes en tryg relation mellem de to samtalepartnere ved, at de nu ved noget om hinanden og er begyndt at engagere sig i hinanden.
  5. Bed alle makkerpar om at lægge deres to billeder foran sig på gulvet som et regnestykke: 1 + 1 = Nye muligheder. Bed parrene fortælle hinanden om de nye muligheder, som de ser åbne sig, når billederne lægges sammen.
  6. Når samtalerne har fået lov at udfolde sig, bed så alle hold om at bytte om på rækkefølgen af deres kort. Genererer den nye ”formel” flere ideer og løsninger?
  7. Hvis ikke det kommer helt af sig selv, fortæller du holdene, at de gerne må flytte rundt på deres to billeder og placere dem på alle mulige måder. På hovedet. Forskudt. Så det ene dækker noget af motivet på det andet. Præcis som de har lyst til.
  8. Når energien eller tiden er ved at løbe ud, tegner du en stor taleboble på tavlen. I taleboblen beskriver hver deltager med få stikord det vigtigste, som hun/han tager med sig videre. Ordene præsenteres i plenum. Du spørger nu ind til, fx: Hvordan får vi realiseret jeres drømme, er der noget, vi kan løse her og nu? Hvad kan ledelsen gøre? Hvad kan alle gøre? Hvad kan du selv gøre? Derefter skrives tre kolonner på tavlen: Her og nu – Ledelse – Medarbejdere. En bindende tidsplan drøftes og vedtages.
  9. Til slut takkes for engagement og mod, og ny dato aftales for opfølgning.

Hvis et makkerpar ikke kan komme på flere kombinationer af de samme to billeder, eller hvis genereringen af ideer og løsninger ebber ud, kan du lægge et ekstra billedkort som ”plusset” i regnestykket 1 + 1.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.