Få fat i kreativiteten, som folk ikke tror de besidder

Øvelsen er velegnet i grupper, som skal arbejde kreativt og innovativt.

  1. Du skal bruge et sæt Magnumkort per 10 deltagere.
  2. Uden introduktion spreder du Magnumkortene ud foran gruppen.
  3. Bed nu alle finde et billedkort, som siger dem noget.
  4. Når alle har valgt et kort, beder du deltagerne stille sig ved siden af hinanden i en hestesko. Du stiller dig for den ene ende og beder den første deltager i den anden ende om at begynde at fortælle en historie. Emnet skal ikke have med den opgave at gøre, som gruppen står over for at skulle løse. Du kan fx sige til den person, der skal starte fortællingen: ”Vil du ud fra dit kort begynde at fortælle en fantasihistorie om en situation, hvor du følte dig presset til det yderste.”
  5. Når den første deltager er godt i gang med sin historie og har talt et minuts tid, stopper du ham og siger tak. Den næste i rækken fortsætter historien ud fra sit billedkort. Det er vigtigt, at den kørende historie fortsættes, og at ingen begynder på en ny historie.
  6. Sådan fortsætter fortællingerne, til alle deltagere i gruppen givet deres bidrag til historien. Nu er alle deltagere sporet ind på at tænke kreativt og har fået tungen på gled. Så kan I gå i gang med en brainstorming på den opgave, som gruppen skal arbejde med.

Hvis nogen har svært ved at komme i gang med at fortælle, kan du hjælpe dem ved bede dem om at vende deres billedkortet på hovedet og spørge, om der nu er en detalje i motivet, som kan inspirere. Du kan også dække dele af motivet med din hånd.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.