Få det bedste ud af dit team

Afdæk medarbejdernes individuelle kompetencer og skab overblik over teamets samlede formåen.

  1. Spred Dialoogle Magnumkort ud på gulvet foran dit team.
  2. Bed alle vælge fem billeder, der fortæller noget om deres væsentligste personlige kompetencer. Fx: Jeg er kreativ, jeg er god til rutiner, jeg er god til mennesker. Tal om hvad personlige kompetencer kan være, mens deltagerne går rundt og kigger på billeder.
  3. Bed alle om kort at fortælle om et af deres billeder til hele teamet. Under fortællingerne er det ikke tilladt at stille spørgsmål eller kommentere.
  4. Når alle har fortalt om deres billede, holder de det op foran sig, så andre kan stille spørgsmål eller kommentere. Som leder af processen kan du starte med at spørge ind til de fortællinger, som var lidt abstrakte. Du er god til at fastholde et overblik. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det betyder at have overblik? Du er god til at holde styr på detaljer. Prøv at fortælle os, hvornår det er vigtigt at have styr på detaljer. Du er bedst, når du er under pres. Kan du give os et eksempel på det? Osv.
  5. Når alle har haft lejlighed til at spørge og kommentere, beder du deltagerne medbringe alle deres kort, og så flytter gruppen sig til et nyt sted. Fx til et hjørne i rummet, et andet lokale eller ud i gårdhaven. Bed deltagerne lægge deres kort, så I kan betragte helheden: Teamets samlede personlige kompetencer.
  6. Nu er det muligt for alle at spørge ind til billeder, der ikke før har været talt om. Fx: Der ligger et billede af et bål her, hvem har lagt det? Jeg vil gerne vide mere!
  7. Spørg ind ind til teamets samlede personlige kompetencer. Fx: Er der nogle overraskelser? Hvordan supplerer disse kompetencer hinanden? Er der kompetencer, vi i teamet kan bruge bedre, end vi gør i dag? Osv.
  8. Lav en opsamling med spørgsmål som fx: Når vi ser på alle disse kompetencer, hvad kendetegner så vores team? Når vi næste gang skal ud og finde en ny kollega, er der så nogle personlige kompetencer, vi skal være på udkig efter i valget af kollega? Findes disse allerede i teamet? Hvordan får vi dem bedre i spil?  Osv.

Det er en god idé at give god tid til denne øvelse.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.