Få alle teamets styrker frem

Også dem, den enkelte ikke lige tænker over at præsentere teamet for. Øvelsen er god i både nye og gamle teams.

  1. Spred Dialoogle billedkort ud på et stort bord.
  2. Bed alle i teamet om hver især at tænke over, hvilke styrker og karaktertræk, der kendetegner dem selv. Det er op til den enkelte, hvor mange kort, han eller hun vælger.
  3. Bed hver enkelt om at udvælge tre kort ud fra de valgte kort. De tre kort skal repræsentere den enkeltes stærkeste sider.
  4. Nu præsenterer alle sig for resten af teamet via de tre billedkort.
  5. Når alle har præsenteret sig, kan teamet sammen vurdere om der er overlap på stærke sider, og om der er nogle karaktertræk, der står alene. Husk at alle stærke sider kan bruges og være en fordel for teamet.
  6. Diskuter hvordan teamet får udnyttet alles stærke sider optimalt!
  7. Placer billedkortene så alle kort er synlige.
  8. Disse hænges op i rummet og er nu en anderledes måde at præsentere teamet på for andre.

Det kan sagtens være et team eller gruppe der har samarbejdet længe som laver denne øvelse,

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.