Evaluering på tomandshånd

Denne øvelse er velegnet til interviews og kvalitativ evaluering.

  1. Spred et Magnum- eller Pocketsæt ud på bordet foran personen, som du skal interviewe.
  2. Nu spørger du ind til emnet, som du ønsker evalueret. Det gør du i tre niveauer – vi kan kalde dem før, under og efter. På første niveau spørger du ind til status. Fx. ”Vælg et billedkort, der siger noget om, hvordan du oplever dagligdagen her på arbejdspladsen”.
  3. Når interviewpersonen har valgt et billedkort og svaret, spørger du ind til svaret via billedet. Fx.: ”Kan lyset / personen i baggrunden / ansigtsudtrykket på billedet sige noget mere om….”
  4. På niveau to beder du personen vælge et billedkort, der siger noget om det nye, der er sket. Det kan være et kursus, en reorganisering af afdelingen, en ny sundhedsordning eller noget helt andet, som skal evalueres.
  5. Når interviewpersonen har valgt et billedkort og svaret, spørger du igen ind til svaret via billedet.
  6. Så går du videre til tredje niveau, hvor du beder personen vælge et billedkort, der siger noget om, hvordan fremtiden vil se ud oven på den ændring, som er sket. Fx. ”Vælg et billede, der siger noget om, hvordan dette kursus / reorganiseringen af afdelingen / den nye sundhedsordning på længere sigt vil påvirke hverdagen her på arbejdspladsen.”
  7. Også her spørger du ind til interviewpersonens svar.
  8. Nu har du fået nogle meget nuancerede svar, og du er klar til at rapportere på evalueringen, som du har gennemført.

Brug de metaforer, som er kommet frem, når du rapporterer resultaterne af evalueringen. Og illustrer din rapport med de billeder, som blev knyttet til de mest markante de holdninger. Så vil din rapport blive spændende læsning.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.