Evaluering eller opvarmning til klasseprojekt

Styrk samspillet i klassen og lad alle komme til orde med deres oplevelser og erfaringer.

  1. Del klassen op i grupper á fire elever. Giv hver gruppe et Dialoogle Pocketsæt.
  2. Hver gruppe spreder kortene ud på bordet.
  3. Bed alle vælge fire billedkort, som bedst beskriver det netop overståede – eller endnu ikke afviklede – projekt.

a. Et kort, som fortæller om de vigtigste erfaringer
b. Et kort, der minder om en betydningsfuld succes
c. Et kort, der viser, hvad teamet har lært af en fejl
d. Et kort, som repræsenterer en overraskelse fra projektet

  1. Nu fortæller eleverne til resten af gruppen, hvorfor de har valgt netop de billedkort.
  2. Læg alle billedkortene på bordet igen. Nu vælger hver elev to-tre nye billedkort, som beskriver deres håb for projektet/året/perioden. Det kan være billedkort, som beskriver, hvad de drømmer om, hvad de tror, de kan nå sammen, eller det potentiale, de håber vil udfolde sig i det næste projekt/år/periode.
  3. Lad eleverne fortælle – gerne uddybende – om hvert enkelt billedkort.
  4. Gruppen fremlægger i plenum.

Hvis man “evaluerer” et endnu ikke afviklet projekt, får man en rigtig grundig forventningsafstemning omkring fx lejrskole, temauge, projektperiode o.s.v.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.