Evaluering af undervisning på efterskole og højskole

Øvelsen kan bruges til at evaluere lange forløb af enhver art.

  1. Del eleverne op i grupper af fire. Hver gruppe får udleveret et halvt Dialoogle Pocketsæt, som de skal sprede ud på et bord imellem sig. Nu skal hver elev tage et billede på:• En værdifuld oplevelse.• En ny erkendelse.• En nyttig erfaring, som er udsprunget af en fiasko.

    • En positiv overraskelse.

  2. Bed nu deltagerne i gruppen fortælle hinanden om de billeder, de har valgt. Først fortæller alle fire om deres værdifulde oplevelse. Dernæst fortæller alle om deres nye erkendelse osv. I alle faser er der tid til at spørge, kommentere og diskutere.Som facilitator holder du dig i baggrunden og lytter til fortællingerne. Det er samtalen, der er vigtig, så lad samtalerne køre, så længe der er behov for det.
  3. Når hver gruppe har hørt og diskuteret 16 fortællinger, samles alle elever i plenum til en snak om, hvad de har fået ud af fortællingerne. På din eller deltagernes opfordring kan særligt markante historier fortælles igen, hvis fortællerne har lyst til det.

Du kan også vælge andre fokuspunkter end de fire nævnte. Men prøv altid at lægge op til positive fortællinger. 

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.