Evaluering af temadage og workshops

Øvelsen lægger op til fremadrettet forbedring af undervisningsforløb i fx daginstitutioner.

  1. Spred Dialooglekortene ud.
  2. Bed deltagerne gå sammen i makkerpar, gerne med en, de ikke kender så godt.
  3. En fra makkerparret vælger to kort. Det ene kort skal fortælle noget om, hvad han/hun især erindrer fra temadagen/forløbet, som er særlig godt, lærerigt eller spændende. Det andet kort skal fortælle om noget, som kan inspirere underviserne/arrangørerne til at gøre kommende temadage/forløb endnu bedre.
  4. Bed nu hver to-mands gruppe om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
  5. Bed grupperne om at vælge et kort (hvis mange deltagere) eller to kort, som fremlægges for alle.
  6. Lav en prioritering af de bedste ideer.
  7. På næste temadag/forløb lægges billedkortet med første prioritet midt på bordet. Billedkortet er med til at motivere undervisere og deltagerne og indarbejde reel opfølgning på evalueringer som en god vane.
  8. Når den gode vane er indarbejdet, lægges et nyt ekstra billedkort op. – Hvis det endnu ikke er blevet rutine, fortsæt da med det første billedkort på endnu en temadag.

Hvis der kun er to-tre deltagere, bed dem da om at lave øvelsen hver for sig først.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.