Evaluering af projekter og udviklingsforløb

Øvelsen opsamler de bedste erfaringer og lægger op til at drage nytte af dem i nye projektforløb.

 1. Spred Dialooglekortene ud på gulvet.
 2. Bed alle deltagerne finde to kort hver:
  a. Ét, der siger noget om et udviklingsforløb, som var rigtig godt, og hvad der gjorde dette forløb til noget særligt.
  b. Ét andet billedkort, som de kan bruge til at finde frem til, hvad det lige var, de eller kollegerne gjorde anderledes i det vellykkede forløb.
 3. Bed deltagerne om at gå sammen to og to og fortælle hinanden, hvorfor de valgte deres to billedkort, og uddybe deres fortællinger.
 4. Når begge har fortalt, skal de finde tre fællestræk i deres historier.
 5. Nu går deltagerne sammen i nye tomandsgrupper. De genfortæller historierne til hinanden. Er der noget i historierne, der går igen? Husk disse fællestræk! Så finder de igen en ny makker osv. Fortsæt i så lang tid, som der er afsat til øvelsen.
 6. Alle mødes nu og snakker i plenum. De fælletræk, som er mest markante, skrives op på en tavle. Hvis der mangler et fællestræk, som ingen har skrevet op, og som forekommer meget vigtigt, skrives det også op på tavlen.
 7. En til tre af deltagerne får til opgave at lave en ‘to do’ liste over fællestræk. – Hvad er essensen? Hvad er vigtigst for at lykkes med et godt udviklingsforløb? Denne liste bruges til fremtidige forløb.

Hvis der kun er to-tre deltagere, laver de øvelsen hver for sig først. Giv god tid til at fortælle historierne, da det bevidstgør deltagerne omkring fællestræk ved gode projekt-/udviklingsforløb.  

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.