Evaluering af ophold på efterskole eller højskole

En fin afslutning på et samvær, hvor alle får noget værdifuldt med sig hjem.

  1. Spred et eller flere sæt Dialoogle Magnumkort ud på gulvet. Brug et sæt til 15 elever.
  2. Bed alle eleverne tænke på den største oplevelse, de har haft under opholdet. Og bed dem så om hver især vælge et billede, der minder dem om denne oplevelse.
  3. Del eleverne op i mindre grupper på fire-syv mand, og giv dem max to minutter hver til at fortælle om deres oplevelse til hinanden.
  4. Når alle er færdige med at fortælle, beder du eleverne finde sammen i nye grupper og fortælle deres historier én gang til.
  5. Så byttes der grupper igen, og alle fortæller deres historie for tredje gang. Måske skal du nu hjælpe med at sikre, at der er ikke er elever i grupperne, som har været i samme gruppe tidligere.
  6. Nu har alle elever på mindre end en time hørt 12-21 historier, som tilsammen giver et omfattende og nuanceret billede af store oplevelser fra deres ophold på skolen. Så beder du eleverne om at gå hen og lægge hånden på skulderen af én, som har fortalt en historie, der har berørt dem i særlig grad.
  7. Når alle er på plads, vælger du tre-fire af de elever ud, som har flest hænder på skuldrene, og beder dem fortælle deres historier i plenum.

Tag evt. fotos af øvelsen eller optag øvelsen på film til senere brug.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.