Evaluering af jobsamtaler

Hvilke kandidater skal gå videre, og hvem skal ansættes?

  1. Spred Dialooglekortene ud i mellem jer.
  2. Hver deltager vælger to billedkort. Det ene kort skal fortælle noget om, hvad I hver især erindrer fra jobsamtalerne som særlig godt, spændende eller uventet. Det andet kort skal fortælle noget om, hvad der inspirerer jer til at vælge en kandidat frem for andre.
  3. Billedkortene, som har været i spil på udvalgte kandidater, lægger I nu en en cirkel. Træk på skift et billedkort på en kandidat ind i midten og diskutér jeres holdninger og vurdinger.
  4. I er nu styrket til at tage beslutning om, hvem der skal gå videre, eller hvem I skal ­ansætte.

I en ny runde samtaler med udvalgte kandidater kan billedkortene præsenteres for dem og blive omdrejningspunkt for at komme tættere på de faktorer, der vurderes vigtige hos den bedste kandidat.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.