Et boost til coaching værktøjet livshjulet

Jenny er ejer og leder af KHRAFT Human Ressource Management

Livshjulet kan godt være lidt kedeligt og endimensionelt, mener Jenny Bergh, som er certificeret coach. Læs hvordan hun tilfører det dybde og dynamik.

På et kursus skulle Jenny Bergh introducere 12 butikschefer for coachende ledelse. Jenny er ejer og leder af KHRAFT Human Ressource Management, der blandt andet driver kursusvirksomheden Coaching Academy Sverige.

”Der var for mange deltagere til, at jeg kunne coache dem enkeltvis. Men jeg ønskede, at de skulle opleve coaching på egen krop og ikke bare høre mig fortælle,” siger Jenny.

Hun bad deltagerne sætte ord på otte af deres vigtigste arbejdsområder i et livshjul og at angive på en skala fra 0 til 10, hvor tilfredse de var med hvert af  disse områder. Deltagerne skulle arbejde individuelt. Derfor var der brug for noget dynamik bagefter.

Jenny havde medbragt sine Dialooglekort. Nu tog hun æsken med Magnumkort, som stod på bordet, og lagde alle kortene ud på gulvet.

”Den elegante mørke æske skaber spænding og nysgerrighed i lokalet. Hvad er der mon i den? – Det samme gør de kvadratiske billedkort med enkle, dragende motiver, når de bliver spredt ud,” forklarer hun.

”Billedværktøjet er kraftfuldt og inspirerer til refleksion og eftertanke. Når deltagerne i en  gruppe har siddet stille og arbejdet individuelt, skaber det afveksling at bevæge sig rundt mellem billederne og tale med hinanden.”

”Jeg gav butikscheferne god tid til at vælge det billedkort, der bedst symboliserede, hvor de var i deres lederjob lige nu. Da alle havde valgt et kort, lagde jeg et reb ud på gulvet som en skala fra 0 til 10 og bad deltagerne placere sig på det sted på rebet,  der angav, hvor tilfredse de følte sig lige nu.”

Alle placerede sig sådan cirka mellem 2 og 6. Så fortalte de om sig selv med deres kort i hånden. En butikschef, som var helt ny i jobbet, havde placeret sig lavest på skalaen. Han havde valgt et billede af en ensom skiløber, som kæmper sig op imod en kold, fjern bjergtop. Sådan oplevede han sin kamp for at klare de mange opgaver, der fulgte med chefrollen.

”Kortene skaber en fortrolighed, som gør det let at tale, selv for dem, som har virkelig svært ved at sætte ord på deres oplevelser og følelser,” fortæller Jenny.

I næste fase bad Jenny deltagerne om at vælge endnu et billedkort som symbol på, hvordan det ville være for dem at rykke to trin op ad rebet. Efter endnu en udveksling af erfaringer var der igen motivation til at arbejde individuelt.

Nu skulle deltagerne vælge det arbejdsområde, som de fandt det vigtigst at arbejde med for at flytte sig de to trin op ad rebet til deres billede. For nogle var det personalepleje eller konflikthåndtering. For andre var det MUS-samtaler eller ansættelsesaftaler. For butikschefen med billedet af den ensomme skiløber stod det klart, at det første og vigtigste for ham var at få struktur på sine arbejdsopgaver.

Med deres billedkort foran sig udarbejdede butikscheferne nu en handlingsplan for, hvad de konkret ville gøre for at opnå de ønskede forandringer. Hvad skulle der ske? Hvem skulle involveres? Hvornår skulle tingene ske? Og hvorfor?

”Som coachingværktøj kan livshjulet godt være lidt kedeligt og endimensionelt. Dialooglekortenes magi giver det dybde og dynamik og stimulerer den enkeltes refleksion. Alle butikscheferne gik hjem med fornyet overblik, en personlig handleplan og oplevelsen af, at de havde fået individuel coaching,” siger Jenny Bergh.

”Dialoogle er utroligt anvendeligt værktøj, og det er fantastisk til grupper. Og billedkortenes format og kvalitet gør, at jeg også kan bruge dem udendørs, hvor jeg ofte arbejder. Selv i regnvejr!”

Som coachingværktøj kan livshjulet godt være lidt kedeligt og endimensionelt. Billedkortenes magi giver det dybde og dynamik og stimulerer den enkeltes refleksion.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.