Et alsidigt faciliteringsværktøj

Jodi Lanis er chef for Talent Management i en global medicinalvirksomhed

I USA er Jodi Lanis en flittig bruger af Dialoogle til facilitering, hvor hun første gang stødte på Dialoogle, da hun søgte på Internettet efter nye faciliteringsværktøjer, som hun bruger i sit job som chef for Talent Management i en stor amerikansk medicinalvirksomhed.

Jodi bruger Dialoogle-kortene sammen med alle typer af medarbejdere og i mange forskellige situationer.

”Jeg arbejder meget med facilitering, og jeg synes, at Dialoogles motiver er ret cool. Jeg har brugt dem sammen med IT-direktører, HR-folk, økonomifolk og alle mulige andre, og jeg har aldrig mødt nogen, som ikke syntes om billedkortene. En teknologidirektør var så begejstret for den forskel, kortene gjorde i samtaler, at han selv købte dem for at stimulere kreativ tænkning hos sine egne medarbejdere på interne møder,” fortæller Jodi.

Jodi faciliterede et tæt pakket todages møde for en gruppe ansatte fra forskellige lande, som stod over for nogle gennemgribende strukturelle forandringer i virksomheden.

”Efter frokost lagde jeg to sæt Magnum-kort ud på gulvet og bad alle om at finde et kort, der viste, hvordan de havde det med organisationsændringerne, som var i gang. – Efter et par minutter havde alle valgt et kort, og så startede historiefortællingen.”

”Selv om alle havde valgt forskellige kort, kredsede historierne om de samme temaer. Med et billede af et skib i horisonten fortalte én af deltagerne, at han nu var begyndt at forstå, hvor organisationen var på vej hen, og hvorfor. En anden deltager illustrerede, hvordan hun oplevede, at deltagerne var begyndt at bygge relationer til hinanden og se hinanden som tandhjulene, der greb ind i hinanden på det billedkort, hun havde valgt.”

Jeg har brugt Dialoogle sammen med IT-direktører, HR-folk, økonomifolk og alle mulige andre, og jeg har aldrig mødt nogen, som ikke syntes om billedkortene.

”Kortene bringer god energi ind i en gruppe. De sætter folk i stand til at fortælle en historie og relatere til hinanden. I denne gruppe skabte selve historiefortællingen motivation og positive forventninger til de forandringer, som deltagerne stod overfor, og det var netop min målsætning for dette møde. Vi endte med at have et fælles ståsted, og alle glædede sig til det nye, der ventede,” forklarer Jodi.

Jodi Lanis bruger jævnligt små og enkle Dialooleøvelser som denne til at skabe afveksling og ryste posen undervejs i lange, krævende processer som dette todages møde – og også til at lukke møder.

”Jeg lukkede dette møde med at bede deltagerne om at vælge et kort, som viste, hvad de især havde syntes var godt i det todagesforløb, de havde været igennem. Generelt valgte folk billeder af glade mennesker i forskellige situationer som udtryk for, at de ikke længere følte sig alene i en organisation under forandring, og at de følte sig forventningsfulde og glædede sig til at arbejde sammen med nye mennesker.”

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.