Energibooster til teamet

Øvelsen skaber tro på fællesskabets styrker og potentialer.

  1. Spred Dialoogle billedkortene ud på bordet.
  2. Bed hver enkelt i teamet vælge fire billedkort, som bedst beskriver det seneste år.
  • Et kort, som fortæller om de vigtigste erfaringer
  • Et kort, der minder om en betydningsfuld succes
  • Et kort, der viser, hvad teamet har lært af en fejl
  • Et kort, som repræsenterer en overraskelse fra det seneste år
  1. Teamdeltagerne fortæller, hvorfor de har valgt netop de billedkort.
  2. Læg alle billedkortene på bordet igen. Nu vælger alle to – tre nye billedkort, som beskriver deres håb for det næste år. Det kan være billedkort, som beskriver, hvad de drømmer om, hvad de tror, de kan nå sammen, eller det potentiale, de håber vil udfolde sig i det næste år.
  3. Lad dem fortælle – gerne uddybende – om hvert enkelt billedkort.

Hvis der er flere end 6 deltagere, kan du opdele holdet i mindre grupper.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.