Energiboost til teamet

Skab ny energi og få klarhed over, hvad teamet kan opnå i fremtiden.

  1. Teamet spreder Dialoogle billedkortene ud på bordet.
  2. Bed hver enkelt i teamet vælge fire billedkort, som beskriver det netop overståede projekt/år.
  • Et kort, som fortæller om de vigtigste erfaringer.
  • Et kort, som minder om en betydningsfuld succes.
  • Et kort, som viser, hvad teamet har lært af en fejl.
  • Et kort, som repræsenterer en overraskelse fra projektet/året.
  1. Nu fortæller hver enkelt, hvorfor de har valgt netop deres billedkort.
  2. Læg alle billedkortene på bordet igen. Nu vælger hver enkelt to-tre nye billedkort, som beskriver deres håb for næste projekt/år/periode. Det kan være billedkort, som beskriver, hvad de drømmer om, hvad de tror, de kan opnå sammen, eller det potentiale, de håber vil udfolde sig i næste projekt/år/periode.
  3. Den enkelte fortæller – gerne uddybende – om de valgte billedkort.
  4. Alle tager billeder med deres mobiltelefoner af de kort, der viser fremtiden, for senere at kunne tjekke, om drømmene er blevet realiseret.

Det kan være en god idé at give god tid til fortællingerne.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.