En win-win for lærere, elever og forældre

Edith Kühl er lærer på en skole i Tyskland

Edith Kühl er lærer på en skole i Tyskland, hvor hun underviser børn i 1.-4. klasse. Hun bruger Dialoogle til at komme godt ind på livet af sine elever og deres forældre, og det gør hende til en bedre lærer.

En god og tæt dialog mellem en lærer, eleverne og deres forældre er en win-win for alle parter. Tre uger efter skolestart i en ny førsteklasse ville Edith gerne vide, hvordan de små nye elever befandt sig i klassen. Hun spredte et sæt Magnumkort ud på gulvet og bad børnene vælge et kort hver, som de syntes, de kunne bruge til at fortælle ud fra.

”Børnene var begejstrede over motiverne, morede sig med kortene og havde ikke spor besvær med at fortælle, lytte og sætte sig ind i, hvad andre fortalte, alt imens de bevægede sig rundt imellem hinanden,” fortæller Edith, som samme aften skulle holde det første forældremøde i klassen.

Edith ville også gerne lære forældrene bedre at kende. For at løsne op for stemningen, lagde hun sine Magnumkort ud på gulvet og bad forældrene vælge et kort hver, som de mente sagde noget om, hvordan deres barn havde det i klassen. Det skabte kontakt. Nu var forældrene ikke længere passive lyttere. Det var i orden, at de talte om deres eget barn, hvilket de fleste forældre gerne vil. Og så ville de rigtig gerne vide, hvilke kort deres børn havde valgt om formiddagen – og hvorfor.

Edith fortalte forældregruppen om børnenes valg af kort – men ikke, hvad de enkelte børn havde sagt. Og det gav masser af muligheder for at komme i snak med forældrene. Mange forældre havde faktisk valgt præcis det samme kort som deres barn, hvilket Edith tager som udtryk for, at forældre er gode til at sætte sig i deres barns situation.

”Det var meget interessant for mig at opleve, når et barn havde tolket et billede ganske anderledes end forældrene. Og der var faktisk forældre, som troede, at deres barn havde det ganske anderledes med at være i skole, end barnet selv havde givet udtryk for.”

”Når et barn havde valgt et billede af en løve, kunne forældrene mene, at barnet var sky og ængsteligt og havde valgt dette billede for at føle sig mere stærk og sikker i den nye klasse. Men barnets valg af løven kan jo også tolkes stik modsat. Det gav stof til eftertanke og god samtale,” fortæller Edith.

Det var utroligt fascinerende og lærerigt at opleve, hvordan billederne bragte mig tættere på både børnene og deres forældre.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.