En bøn der giver et kick

Marie-Louise Bork Winther er døvepræst i Benløse Kirke

Marie-Louise Bork Winther anvender Dialoogle i sin konfirmandundervisning, blandt andet til at gøre bønner visuelle, levende og vedkommende for de unge.

At formulere og ikke mindst fremføre en bøn i kirken vil nok være grænseoverskridende for de fleste, ikke mindst for unge.

Ikke desto mindre var bønnen til søndagens gudstjeneste i Benløse Kirke formuleret af døvepræst Marie-Louise Bork Winthers konfirmandhold ved hjælp af Dialooglekort. Og den blev også læst af en af konfirmanderne, mens kammeraterne gjorde bønnen visuel og levende ved at stå med billederne oppe foran alteret.

”Det er rørende smukt og meget givende for mig som præst – og for menigheden – at høre de unge levendegøre bønnen og opleve den stolthed og det kick, de føler ved selv at fremføre den i kirken,” fortæller Marie-Louise, der bruger Dialoogle i sin konfirmandundervisning.

Vi må tænke nyt og gå i dialog med vores konfirmander og menighed, og til det formål er Dialoogle en gave.

”Unge er fyldt med kærlighed, bekymring og taknemmelighed. Når jeg beder mine konfirmander vælge billeder, der fortæller, hvad de tænker på og gerne vil have med i kirkebønnen, så bliver det klart, at familie og venner, jorden og dens tilstand, konfirmationsfesten og gaverne fylder meget. Dermed bliver deres bøn enkel, ærlig, stærk og smuk – og ikke noget, de har lært udenad.”

Lige nu har Marie-Louise et konfirmandhold med 12 døve, hørehæmmede og hørende elever.

”Det betyder, at forskellighederne træder ekstra tydeligt frem, og så er de typiske teenagere: Nogle er meget talende, mens andre kun nødigt åbner munden. Men når de kan støtte sig til billeder, forsvinder teenageusikkerheden, gruppens almindelige hierarki ophæves, og alle er lige under de nye og anderledes præmisser.”

Som døvepræst er Marie-Louise vant til at arbejde i en verden, hvor det visuelle spiller en stor rolle, og sine erfaringer med brugen af billeder til konfirmandundervisning og andre kirkelige formål deler hun gerne med sine præstekolleger.

”Vi må tænke nyt og gå i dialog med vores konfirmander og menighed, og til det formål er Dialoogle en gave. Billederne er en fantastisk indgangsvinkel til og motivation for alle, ikke alene dem, der ellers ikke har let ved at tale og formulere sig, men også dem, der har – og bestemt også dem, der bare er meget visuelle. De giver tryghed og indbyder til dialog. Jeg kunne ikke finde på at bruge nogle tilfældige billeder, som jeg har revet ud af et magasin. Dialooglekortenes kvalitet signalerer, at vi ikke er ude i noget pjank, men at det her er alvor. Og da kortene kan bruges i forbindelse med både dialog, undervisning, bøn, prædiken osv., så  er de et smart et arbejdsredskab med en vis visuel æstetik,” siger døvepræsten.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.