Icebreaker til innovation i en stor gruppe

Få belyst et tema fra et væld af vinkler, bliv klogere og byg et solidt fundament for kreative og brugbare ideer.

  1. Start med en icebreaker til innovation ved at sprede et eller flere Magnumsæt ud på gulvet, afhængig af, hvor mange deltagere der er. Regn med mindst fire kort per deltager.
  2. Bed alle deltagere om at finde et billedkort, der siger noget om, hvad dagens tema er for dem. Eksempelvis: Hvad betyder sundhed for dig? Hvad er arbejdsglæde? Hvad er god kundeservice? Hvad kendetegner et godt projekt? Hvad er værdiskabelse på vores arbejdsplads?
  3. Del deltagerne op i to lige store grupper, som stiller sig en inder- og ydercirkel, så alle står ansigt mod ansigt mellem cirklerne.
  4. Hver deltager fortæller personen overfor om sit kort. Når alle har talt, rykker ydercirklen tre skridt til højre. Deltagerne fortæller igen om deres kort til personen overfor. Gentag processen fire-fem gange eller så længe, som du synes der er energi i den.
  5. Saml gruppen i én stor cirkel og bed en deltager om at opsummere de input, hun/han har mødt. Spørg derefter, om andre har mødt andre indtryk, og bed dem på skift fortælle gruppen om dem. Gentag, indtil der ikke er flere indtryk at dele.
  6. Nu er gruppens opfattelse af dagens tema blevet konkretiseret og belyst fra mange sider, og I er godt rustet at arbejde videre med at genere nytænkende løsningsforslag.

Den lyttende person kan bruge sit billedkort til inspiration, som kan tilføre noget positivt/relevant/fakta til det, som netop er blevet fortalt.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.