Dialoogle kan give mennesker et bedre liv

Andreas Borg er udviklingskonsulent hos Social IQ Academy

Andreas Borg er udviklingskonsulent i virksomheden Social IQ Academy. Han har udviklet et koncept for medarbejdersupervision med Dialoogle, som kan gøre beboere i dagcentre og bofællesskaber mere selvhjulpne og mere glade.

Andreas Borg har udviklet et koncept for medarbejdersupervision i dagcentre og bofællesskaber. Det bygger på Dialoogle og gør det let for pædagogerne at trække på hinandens erfaringer og viden, tænke nyt og innovativt med fokus på livskvalitet, og hjælpe beboerne med at blive mere selvhjulpne og glade.

Andreas fortæller: ”Fysisk og mentalt handicappede borgere har tit problemer med at udtrykke sig sprogligt. Men de har jo ønsker og drømme som alle andre – om job, kærester, bedre relationer til familien og bofællerne osv. Og vi vil gerne hjælpe dem med at få dem opfyldt. ”

”En ung hjemmeboende handicappet borger er fx ekstremt længe om at få sit tøj på om morgenen, og det gør hans mor meget bekymret og utålmodig, så hun skynder på ham i den bedste mening. Men i realiteten respekterer hun ham jo ikke. En anden beboer har vænnet sig til at tømme køleskabet, hver gang hun åbner det. – Og det er problemstillinger som disse, vi tager op i supervisionen med Dialoogle som værktøj.”

Andreas har udviklet en model, som består af fire trin:

  1. Hvad er det, vi gerne vil hjælpe personen til at kunne?
  2. Forstå personen og de pårørende.
  3. Hvilke kompetencer og gode erfaringer har personen?
  4. Udvikling af konkrete ideer med Dialoogle.

Dialoogle fanger stemninger og lukker op til vores intuition og følelser, og det er præcis, hvad vi skal bruge for at komme over kanten fra konventionel til innovativ tankegang.

”Med anerkendende spørgsmål og fokus på det, der virker, udvikler vi nye måder at hjælpe den enkelte borger. Ideerne bobler frem, for det er jo sjovt, det her! – Så finder vi de tre bedste konkrete tiltag diskuterer, hvad der skal til for at iværksætte ideerne. Resultatet er en handleplan, som pædagogerne kan afprøve, inden vi mødes næste gang.”

Pædagogernes erfaringsudveksling og samarbejde bliver tættere i processen, og de oplever den ekstra dimension, som Dialooglekortene tilfører. I evalueringerne af konceptet fortæller en pædagog, hvordan han ikke kun får én idé, men flere, når han ser på et billedkort. En anden giver et eksempel på, hvordan et fragment af et kort kan være nok til at sætte fantasien i gang. Pædagogen valgte billedkortet fra Edition 9, som viser et dystert sort kirkegårdskors med en grøn plante i forgrunden. Han fokuserede på og fik sin idé fra planten og havde slet ikke lagt mærke til korset bagved.

”Der er ingen tvivl om, at Dialoogle fanger stemninger og lukker op til vores intuition og følelser, og det er præcis, hvad vi skal bruge for at komme over kanten fra konventionel til innovativ tankegang,” siger Andreas Borg.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.