Dialoogle kan åbne de mest lukkede sind

Birger Sjöberg er udviklingskonsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen arbejder systematisk på at nedbringe omfanget af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Ud fra veldokumenterede modeller søger socialrådgivere at bearbejde de dømtes holdning til kriminalitet ud fra deres personlige forudsætninger og værdier og den adfærd, der har sammenhæng med og kan føre til ny kriminalitet.

Men når det gælder klienter med en høj risiko for at vende tilbage til ny kriminalitet, kan det være rigtig svært at tale om menneskelige og sociale værdier. Spørger socialrådgiveren direkte ind til deres personlige værdier og mål i livet, vil det for mange højrisikoklienter være svært direkte at sætte ord på dette.

Den barriere er velkendt for Birger Sjöberg, der er udviklingskonsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Derfor vakte det hans interesse, da han hørte om Dialoogles evne til at åbne for personlige tanker, drømme og følelser og sætte ord på dem.

”Mange højrisikoklienter har svært ved at læse, og det gjorde også billedværktøjet interessant. Så vi udviklede en værdiøvelse sammen med Dialoogle, hvor klient og rådgiver kan hjælpe hinanden med at definere og samarbejde om at nå klientens mål i en afslappet og ligeværdig relation,” fortæller Birger. Når de prosociale værdier (værdier, der ikke fører til ny kriminalitet) er identificeret, vil rådgiveren kunne spørge klienten, hvordan mål og værdier hænger sammen med klientens kriminelle adfærd. Her vil der ofte vise sig uoverensstemmelser. Eksempelvis hænger det ikke så godt sammen gerne at ville være en kærlig og omsorgsfuld far – og så ryge ind og ud af fængslerne.

Denne øvelse er universel og kan bruges i alle sammenhænge – i forhold til familie, venner og kolleger.

I starten var der nogle blandt både socialrådgiverne og klienterne, som var lidt skeptiske over for det enkle billedværktøj. Men den skepsis er blevet gjort til skamme. Ikke bare åbner kortene op for ellers lukkede hjørner af klienternes personlighed. Det giver dem også tryghed, at der ikke findes nogen forkerte svar – og at øjenkontakten, der i starten af et tilsyn kan være svær for klienterne, er der ikke i samme grad behov for, fordi de kan se på et billede, mens de taler.

”Vi optager løbende samtalerne på video og giver feedback til rådgiverne, så vi ved, at billedkortene fungerer godt. Og det er meget opløftende, når jeg for eksempel bliver ringet op af en socialrådgiver, som begejstret fortæller om en samtale med en klient, der hidtil har været afvisende og indesluttet.”

”Denne klient kunne ikke finde et billede på noget som helst, mente han og brummede bare, da socialrådgiveren bad ham prøve at finde et, der sagde ham noget om, hvad der egentlig betyder noget for ham i livet.”

”Men socialrådgiveren gav ikke op og opmuntrede ham igen til lige at give det et forsøg. Og pludselig sker der noget. Han tager et billede og begynder at fortælle om sine børn, som han brændende ønsker at være en god far for. Så tager han endnu et billede og fortæller mere. Og et til. – ”De siger mig jo alle sammen noget,” udbryder han så. Isen var brudt og vejen åben. Så bliver man glad.”

”Denne øvelse er jo universel og kan bruges i alle sammenhænge – i forhold til familie, venner og kolleger. For de personlige værdier er jo vigtige i alle menneskelige relationer. Men en snak om dem tager vi alt for sjældent,” slutter Birger Sjöberg.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.