Den øgle skal ned med nakken – hvordan opfattes produkter og ydelser af brugerne?

Pernille Vind er moderator og indehaver af analysefirmaet Perspective Lab

Med personlige interviews kortlægger moderator Pernille Vind, hvordan produkter og ydelser opfattes af brugerne. Til det anvender hun Dialoogle.

”Hvordan er det at leve med din sygdom?” Kvinden kigger på billedkortene, der er spredt ud på bordet, tager billedet af en øgle og begynder at græde: ”Det føles, som om en uhyggelig og farlig øgle ligger på lur og pludselig farer frem og overfalder mig.” En beskrivelse, der er siger en hel del mere, end hvis kvinden havde svaret: ”Det er ubehageligt.” Og det er netop grunden til, at Pernille Vind bruger Dialoogle, når hun laver kvalitative markedsanalyser.

”Det er afgørende for producenter at have et dybtgående kendskab til deres kunder, og hvordan kunderne oplever deres produkt. For en lægemiddelvirksomhed har jeg fx. lavet et studie af, hvordan det er at leve med kronisk leddegigt, der typisk rammer kvinder i 30-års alderen – og hvordan virksomhedens medicin opleves af patienterne,” fortæller Pernille.

Når folk får sat symboler på deres sygdom, så kan de pludselig se på den udefra, og det bliver lettere for dem at fortælle om den.

Når Pernille laver analyser af lægemidler, beder hun typisk først patienterne om at vælge et kort, der siger noget om, hvordan det er at leve med den sygdom, som medicinen skal lindre eller afhjælpe. Med udgangspunkt i billedet spørger hun derefter ind til det, som patienten fortæller, og på den måde får hun et nuanceret billede frem.

”Når folk får sat symboler på deres sygdom, så kan de pludselig se på den udefra, og det bliver lettere for dem at fortælle om den,” siger Pernille.

Derefter beder Pernille patienterne fortælle om, hvad medicinen gør for dem.

”Et typisk svar ville være, at den hjælper dem til at få det bedre. Så i stedet beder jeg dem finde et billedkort, der illustrerer, hvad medicinen betyder for dem, og fortælle ud fra det. Når de så fx. vælger et billede af med en strålende solopgang eller en flot luftballon, der stiger til vejrs op i en knaldblå himmel, får jeg et langt stærkere og mere brugbart svar, der også afspejler de emotionelle links til produktet.”

Pernille bruger selv de mest sigende billeder, når hun præsenterer sin analyse for lægemiddelvirksomheden. Og både patienter og producenter går selv videre med de billeder, der bærer de stærkeste budskaber. Da Pernille tog afsked med kvinden, som valgte øglen, sagde hun med beslutsomhed i stemmen: ”Den øgle skal ned med nakken!”

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.