Den kreative historiefortælling

Giv deltagerne indblik i skabende processer og mundtlighed med denne øvelse.

  1. Del klassen ind i grupper af fire deltagere. Giv hver gruppe et Dialoogle Pocketsæt, og bed dem om at lægge bunken, så billedsiden vender nedad.
  2. Nu skal første deltager i grupperne starte historien. Hun vender et kort, og begynder STRAKS at fortælle. Husk at der ikke skal være for meget tøven, man går blot i gang.
  3. Deltageren til højre vender et nyt kort og overtager STRAKS historien. Der skal ikke digtes ny, der skal digtes videre!
  4. Næste deltager vender kort og fortæller slutningen.
  5. Den fjerde i gruppen (den sidste) starter en ny historie.
  6. Bed deltagerne om at gemme historierne ved at gemme billederne i rækkefølge.
  7. Bliv ved med at lave historiefortællinger indtil alle grupper har mindst fem historier.
  8. Nu skal grupperne udvælge den allerbedste historie, ud fra alle de historier gruppen har digtet.
  9. Denne historie fortælles i plenum, og den fortælles af de deltagere, der startede historierne.
  10. Snak med deltagerne om hvad de har fået med sig fra denne time: Hvilke erfaringer de har gjort sig? Hvordan gik den mundtlige fremlæggelse? Er der tips og tricks, som man kan have gavn af at kende?

Det kan være en god idé at holde et friskt tempo i øvelsen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.