Danske lærere varmer op til Edison

Pia Brandt er lærer på Hummeltofteskolen

Pia Brandt har i flere år været med i Edison-projekterne, og i år var det hendes opgave at træne de sjællandske lærere i at føre deres elever gennem et lærerigt og inspirerende iværksætterforløb.

Innovation og entreprenørskab er kompetencer, som det er ekstremt vigtigt for os danskere at blive dygtige til, hvis vi vil sikre, at Danmark kan blive ved med at være et rigt og godt samfund. Det fik i september en gruppe lærere fra skoler på Sjælland til melde sig til projekt Edisons lærercamp for at lære at undervise i innovation, produktudvikling og iværksætteri i årets Edison-projekt, hvor 6.-7. klasser over hele landet arbejder med at løse konkrete samfundsproblemer eller øge livskvaliteten for større grupper af mennesker.

”På campen fik lærerne mulighed for at træne det forløb, som deres elever skal igennem. De skulle generere en masse ideer, vælge den bedste og kortlægge, hvordan den kunne føres ud i livet. Men det er faktisk rigtig svært for de fleste at slippe fantasien løs og tænke kreativt – og her er Dialoogle et eminent værktøj,” fortæller Pia Brandt.

Det kræver træning at tænke kreativt og tale om sine flyvske ideer og tanker, men det er sjovt, når man først kommer i gang.

”For at varme deltagerne op til at tænke og arbejde på en ny og anderledes måde, bad vi dem vælge et billedkort, som talte til dem – og bad så den første deltager om at fortælle om en grænseoverskridende oplevelse, som gerne kunne være fri fantasi. Herefter skulle den næste tager over, gå med på ideen og fortsætte historien. – Sådan pressede vi faktisk lærerne til at tænke kreativt og sporede dem samtidig ind på at gå med på ideer præsenteret af andre. Det kræver træning at tænke kreativt og tale om sine flyvske ideer og tanker, men det er sjovt, når man først kommer i gang.”

Pia Brandt finder ikke kun Dialoogle velegnet til at få hul på et emne, fyre op under dynamikken i en gruppe og varme kreativiteten op, men også i brainstorming sessions. ”Da lærerne var varmet op til at tænke kreativt, gik vi i gang med idegenereringen, og i løbet af kort tid var der ikke færre end 50-60 ideer på bordet, hvilket jo er ret imponerende,” siger hun.

Således rustet er lærerne nu draget hjem for at sætte deres elever i gang med at arbejde med årets Edison-tema.

Dialoogle indgår i det idekatalog, som benyttes på Edisons lærercamps, og som lærere kan benytte til Edison-projekter på deres skoler. Det er Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise, som står bag Edison-indsatsen. I skrivende stund er 2828 elever og 150 lærere fra 51 skoler over hele landet tilmeldt årets Edison-projekt. Forløbet afsluttes med den store nationale messe Danish Entrepreneurship Award i Fredericia til november, hvor elevgruppernes ideer og opfindelser konkurrerer om at vinde årets Edison-pris. Dialoogle har en stand på messen, hvor vi fortæller om, hvordan kreativitet kan trænes op af alle gennem visuelle processer.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.