Coaching med personligt kompas

Metoden er velegnet til dybdegående samtaler, der har til formål at afdække personlige udfordringer, finde løsninger og skabe beslutningsgrundlag. Kortene bruges til at styrke fokuspersonens indre billede af sin situation og muligheder – og skærpe opmærksomheden på, hvordan udfordringen kan klares.

  1. Spred alle Dialoogle kort ud foran fokuspersonen.

  2. Fokuspersonen vælger fire kort. Ét som viser hans mål med samtalen; ét som viser noget om problemet; ét som viser, hvilke positive erfaringer han kan trække på; og ét der symboliserer hans tvivl.
  3. Læg nu de fire kort i hver deres verdenshjørne, så de udgør et slags kompas. Herefter bruges kortene som referenceramme til at stille coachende spørgsmål:
  4. »Når du ser disse fire kort, hvilket billede fylder så mest i din bevidsthed?«
  5. »Hvilket kort giver dig mest grund til at tro på, at du når dit mål?«
  6. »Prøv at vælge endnu et kort, som kunne være en del af løsningen. Og læg det, hvor du synes det passer bedst i kompasset«.
  7. Coachingen fortsætter efter normale coachende principper.

Prøv i samtalen af vende det kort om, som symboliserer problemet, så billedet ikke længere er synligt, og spørg så: »Hvad ville være muligt, hvis virkeligheden så således ud«. Du kan også lægge de fire kort ud på gulvet med god afstand mellem hvert kort. Bed fokuspersonen om at placere sig fysisk inde i.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.