Byg fundamentet til en god plan

Øvelsen bruges til at skabe grundlag for forandring. Vær gerne to tovholdere til at gennemføre den. En facilitator – og en, der registerer de erfaringer og ideer, som kommer frem.

 1. Spred masser af billedkort ud på gulvet i den ene ende af et lokale.
 2. Bed deltagerne vælge to billedkort. Først et kort, der fortæller om noget, der fungerer godt, og som de gerne vil have mere af. Så et kort, der fortæller noget om, HVORFOR det fungerer godt – og her må der gerne fokuseres på detaljer. Hjælp evt. med spørgsmål som:·       Hvorfor bliver der dejligt stille, når I gør sådan?·       Hvad er det, der får motivationen frem?·       Hvad skærper opmærksomheden i lige den situation?·       Hvad er det, der skaber hygge lige her?

  ·       Hvad får jer til at give hinanden plads dér?

  ·       Hvad er det, der skaber dynamik og energi i gruppen?

  Lad deltagerne fortælle om deres erfaringer og vurderinger ud fra de kort, de har valgt. Efter hver præsentation, debatteres emnet anerkendende i plenum, hvorefter personen lægger sine to kort ved siden af hinanden på gulvet i den anden ende af lokalet, som kaldes Erfaringsbanken.

 3. Nu er gruppen varmet op – så du beder dem om at gentage processen for at få endnu flere gode erfaringer i banken. Det kan være helt nye erfaringer eller ideer, der kan forbedre de allerede præsenterede.  Stop, når energien falder.
 4. Når banken er fyldt, skal de gode erfaringer fordeles på max fem øer. Du diskuterer sammen med deltagerne, hvilke navne øerne skal have, fx. ro, energi, dynamik, motivation, hygge. Hvert navn skrives på et stykke papir og lægges på gulvet som centrum for en ø. Bed så deltagerne gå samme to og to og placere deres egne kort-par rundt om et ø-centrum. Nogle kort vil sikkert passe på flere øer, og så må der prioriteres.
 5. Så tager I en hurtig runde, hvor deltagerne planter nye, uprøvede ideer på øerne. Hver deltager vælger hurtigt et kort, præsenterer sin idé og lægger kortet på den ø, som ideen hører til. Bliv ved, til energien tager af.
 6. Nu har I et øhav af gode ideer til levedygtige forandringer – store som små. Du slutter af med at bede deltagerne stille sig på den ø, som de synes, det er vigtigst at få opdyrket. Sådan får I som tovholdere en fornemmelse af, hvilke indsatsområder der prioriteres højst. Derefter er det op til jer at få udarbejdet planen for iværksættelse af alle de levedygtige forandringer, der allerede via processen her er skabt forståelse og motivation for.

Fotografer øerne, så I kan huske alle de gode ideer og erfaringer, når I skal samle op. Når forandringerne skal sættes i værk, kan I med nye Dialoogleøvelser sikre, at alle tager medansvar og bidrager aktivt til en god plan der føres ud i livet.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.