Brain Breaks – enkel innovation i skolen

Øvelsen kombinerer innovation og undervisning og skaber gode ideer til aktive pauser – Brain Breaks – hvor hjernen slapper af, og eleverne får rørt sig og henter ny energi.

 1. Læg et Magnumsæt i en stor rundkreds på gulvet med motiverne vendt udad og du er klar til Brain Breaks.
 2. Eleverne bevæger sig nu i en ring en rundt om billedkortcirklen, mens de overvejer, hvilket billedkort der bedst symboliserer noget, de synes er sjovt og gør dem glade.
 3. Når alle har været hele vejen rundt, starter en ny runde, hvor hver elev tager det bedste billedkort. Hvis dette kort er taget, vælges det næstebedste.
 4. De stiller sig igen op i ringen, og hver elev fortæller klassen om sit kort.
 5. Når alle har fortalt, holder de billedkortene op foran sig i ringen. Nu kategorisere I sammen fortællingerne under max fire overskrifter. Det kan fx være sport, musik, venner og udfordringer – eller måske spil, god humor, dans og familie. Overskrifterne skrives op på tavlen. Alle kort samles sammen.
 6. På tavlen skriver du de krav, som Brain Breaks skal opfylde:

  a. De må højst vare 10 minutter.
  b. De skal indeholde fysisk aktivitet.
  c. De skal være sjove!

 7. Så går eleverne sammen i grupper på tre og får 15 minutter til finde på sjove Brain Breaks.
 8.  Hver gruppe får en stak Pocketkort, som lægges i en bunke med bagsiden opad. En vender et kort, og gruppen skal nu finde på en fysisk aktivitet, der kan kombineres med en af overskrifterne på tavlen, så alle krav til en Brain Break opfyldes. – Når ideen er på plads, lægger de kortet til side og tager et nyt fra bunken. Får de ikke nogen idé, vender de et nyt kort.
 9. Efter 15 minutter stoppes processen. Med kortene præsenterer grupperne på skift deres bedste Brain Breaks (alle, hvis der er tid). – Hver gang en Brain Break er præsenteret, klapper hele klassen. Jo sjovere en Brain Break er, jo større og mere larmende applaus skal den have.

Bruger du øvelsen i dansk eller anden sprogundervisning, er det oplagt at lade eleverne udarbejde vejledninger til de bedste Brain Breaks og teste dem i andre klasser. Det er nemlig en udfordrende sproglig opgave!

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.