Bliv en superhelt som rollemodel

Øvelsen hjælper dig med at fokusere på de karakteregenskaber, du kan styrke for at blive en rollemodel for dig selv og andre.

Brug et Pocketsæt til at finde din egen rollemodel.

 1. Find fire billedkort, der hver symboliserer din opfattelse af én af disse karakteregenskaber:
  • Aktiv og beslutsom
  • Talende og åben
  • Disciplineret og korrekt
  • Oprigtig og samarbejdsvillig
 2. Læg de fire kort med lidt afstand til hinanden, så de hver repræsenterer et hjørne i et kvadrat.
 3. Peg på det billedhjørne, som er mest dominerende for din måde at håndtere dine arbejdsopgaver.
 4. Vælg herefter det billedhjørne, som du ønsker skal styrke udviklingen af din fremtidige håndtering af dine arbejdsopgaver, så både din chef, dine kolleger og du selv bliver glade.
 5. Find nu tre billedkort, der symboliserer handlinger eller ændringer af din daglige adfærd, som kan understøtte din udvikling imod din rollemodelstatus. Læg dem oven på de tre billedhjørner du ikke valgte.
 6. Skriv dine svar på et stykke papir med henblik på at sætte umiddelbar handling bag din beslutning og læg det i midten.
 7. Fotografer din opsætning og gem den på mobiltelefonen. Det skal minde dig om, hvordan du bliver den rollemodel, du gerne vil være.

Laver I øvelsen i en gruppe, så fortæl hinanden efter tur, hvilket billedhjørne I opfatter er mest dominerende, og herefter hvilket billedhjørne der kan styrke udviklingen imod jeres individuelle rollemodeller. Spørg ind til – og giv – feedback på hinandens svar. Det styrker billedet af sin egen rollemodel.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.