Bliv bedre til salg – vi kan bruge hinanden til meget mere end vi tror

Mette Berner er konsulent hos FISH! Danmark

Mette Berner fra FISH! Danmark fik til opgave at træne en gruppe selvstændige kvinder fra vidt forskellige brancher i at blive bedre til salg på en workshop. Til formålet tog hun sine Dialooglekort i brug.

Kan en selvstændig grafiker lære noget af, hvordan en frisør markedsfører sig selv og sin forretning?

Mette Berner fra FISH! Danmark fik til opgave at træne en gruppe selvstændige kvinder fra vidt forskellige brancher i at blive bedre til salg på en workshop. Hun fortæller:

”Efter at deltagerne havde været gennem nogle enkle og legende øvelser, kom vi til den fase, hvor de skulle reflektere over deres muligheder for at brande og markedsføre sig selv.”

Mette spredte et sæt Dialooglekort ud på gulvet og bad deltagerne om hver især at vælge et billede, som sagde noget om dem selv og de muligheder, de så for sig selv lige nu. Derefter skulle de gå sammen parvis og fortælle hinanden om det, de så i deres egne billeder.

Den ene talte om sit billede og sine muligheder, mens den anden lyttede og stillede spørgsmål. Det kom der en rigtig god og engageret snak ud af.

Hold da op, der kom gang i dialogen! Deltagerne blev ved at flytte rundt på billedene og kunne hele tiden hjælpe hinanden til at se nye muligheder.

”Der bygges en relation mellem de to samtalepartnere, som skaber en tryghed, der kickstarter næste fase. Deltagerne ved nu noget om hinanden og har fået mod på at engagere sig i hinanden,” fortæller Mette.

Så bad Mette alle makkerpar om at lægge deres to billeder foran sig på gulvet som et regnestykke: 1 + 1 = Nye muligheder. Pludselig kunne deltagerne hente inspiration i makkerens billede, og nye ideer dukkede op, både til, hvordan de selv og deres partner kunne brande og markedsføre sig. Et samarbejde omkring ideudvikling var i fuld gang trods deltagernes vidt forskellige dagligdag og personligheder.

Dialogen og det sprudlende engagement tog til, og ideudviklingen foldede sig ud, da Mette foreslog deltagerne at bytte om på rækkefølgen af deres billeder, og snart begyndte deltagerne selv at lægge deres billeder op på nye måder i forskellige niveauer eller delvist dækkende for hinanden.

”Hold da op, der kom gang i dialogen! Deltagerne blev ved at flytte rundt på billederne og kunne hele tiden hjælpe hinanden til at se nye muligheder. Det var åbenlyst, hvad det betyder, at man hjælper hinanden og bygger på hinandens ord og billeder – og hvor nemt billederne og dialogen gør det for den enkelte kan se nye muligheder,” slutter Mette, der kalder sig selv turguide, når hun for FISH! Danmark kører workshops og kurser i udvikling af adfærd og relationer gennem dialog på arbejdspladser, der ønsker at styrke salg, samarbejde, service, trivsel, ledelse og lignende.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.