Bliv bedre til det effektive samarbejde om kerneopgaven

Denne øvelse er god til at styrke det gode og effektive samarbejde om kerneopgaver - og skabe glæde og lyst til at udvikle sig i takt med opgaverne.

 1. Spred Dialoogle kortene ud
 2. Gå sammen i makkerpar med en de ikke kender så godt fra hverdagen.
 3. Bed alle beskrive et godt samarbejde gennem tre billedkort:
  1) Det gode samarbejde2) Det effektive samarbejde3) Det samarbejde, der giver glæde i hverdagen.
 4. I makkerparrene fortæller man hinanden om sine valg.
 5. Makkerparrene skal nu sammen finde konkrete eksempler på hver af deres valg. Disse eksempler skrives ned på 2×3 ark, benævnt 1,2 og 3. Begge udfylder.
 6. Nu mødes alle deltagere med en ny makker, som de genfortæller deres historie til. Dette giver ofte anledning til at deltagerne tilføjer nyt og mere til deres valg. Disse tilføjelser skrives på arkene.
 7. Ark og billedkort hænges derefter op på en væg, eller lægges på gulvet. Ark og billeder hænges eller lægges i de tre grupper, tydeligt adskilt, så alle ark med nr. 1 hænger sammen, alle ark 2 osv.
 8. Nu skal alle deltagerne hver for sig gå hen og læse alle ark og billeder, i alle de tre grupper. Giv god tid til at alle deltagerne gør sig bekendt med alle arkene.
 9. Nu dannes nye grupper af fire, og i grupperne skal de nu i fællesskab vælge et billede og ark fra hver gruppe, der vel at mærke er den samlede bedste løsning til et bedre samarbejde om kerneopgaven fremadrettet.
 10. Disse løsninger præsenteres i plenum, og hver gruppe lægger ark og billeder på gulvet.
 11. Når alle grupper har fremlagt, så skal alle deltagerne stille sig foran den løsning de synes bedst om. Det vil blive tydeligt hvilke løsninger der skal implementeres.
 12. Det aftales derefter Hvem gør Hvad Hvornår!

 

Hvis kun 2-3 deltager, bed deltagerne om at lave øvelsen først hver for sig. 

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.