Billedkort som genvej til at huske og lære bedre

Ole Lauridsen er lektor på Center for Undervisning og Læring på Aarhus Universitet

På Aarhus Universitet Business and Social Sciences lærer Ole Lauridsen sine studerende at bruge Dialooglekort til at huske pensum med.

Hvis du fx. tænker på noget, der skete i går, for et par dage eller for et par uger siden, så vil du med stor sandsynlighed få et billede frem i din hjerne. Og hører du samtidig til dem, der siger: “Jeg ved, det står lige under midten på en venstreside”, hvis nogen spørger dig om noget, som du har læst i en avis eller lærebog?

I så fald hører du til dem, der husker og lærer i billeder. Ifølge Ole Lauridsen er det slet ikke nødvendigt at kigge på et billede, der forestiller det, man hører eller lærer om. Man kan faktisk bruge et billede af hvad som helst, hvis bare det inspirerer én. Ole Lauridsen er lektor på Center for Undervisning og Læring på Aarhus Universitet Business and Social Sciences, tidligere kaldet Handelshøjskolen. Af mange er Ole Lauridsen også kendt fra P4s Sproghjørnet, hvor han gør os klogere på det forunderlige og foranderlige danske sprog.

For mange kan det være svært at få sat gang i billeddannelsen på den indre skærm, og her kan Dialoogle-kortene være til stor hjælp.

I sin bog, ’Fokus på Læring 3.0’, anbefaler Ole Lauridsen at forbinde ord, definitioner og begreber med billeder, når man skal huske, hvad der bliver sagt i undervisningssituationer, under en fremlæggelse eller på et møde.

”Vi befinder os i en konstant læreproces, hvor oplysninger, vi modtager fra omverdenen, skal sorteres, bearbejdes og omsættes til viden. Det kan billeder hjælpe os med. Men for mange kan det være svært at få sat gang i billeddannelsen på den indre skærm, og her kan Dialoogle-kortene være til stor hjælp. Man vælger et kort, som man kan lide at se på, lægger det foran sig og kaster et blik på det i ny og næ under undervisningen, oplægget eller mødet, hvor man virkelig skal koncentrere sig. Og når man så senere ser på eller genkalder sig billedet, vil der dukke en masse op af det, som man hørte. Dialoogle-kortet bliver en slags anker for det, man samlede op,” fortæller Ole Lauridsen.

”Jeg bruger billedkortene, når jeg underviser og holder kurser. Da jeg fx. underviste på social- og sundhedsuddannelsen i København, var det helt klart, at det hjalp de studerende med at huske og lære. Man kan tydeligt se og mærke på folk, at billederne hjælper dem,” siger Ole Lauridsen.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.