Genoptræn hjernens kognitive funktioner efter stress

Kim Selsø, journalist og fysioterapeut, Stressfar.dk

I marts måned for seks år siden slog Kim Selsøs liv en kolbøtte, da han gik ned med stress. Han var færdiguddannet som fysioterapeut et års tid tidligere og arbejdede nu i et krævende job i en kommune, hvor han beskæftigede sig med en bred vifte af opgaver i kommunens aktivitetscenter for ældre borgere.

Hverdagen var travl og kravene til omstillingsparathed, fleksibilitet og arbejdstempo høje. Samtidig lod det psykiske arbejdsmiljø meget tilbage at ønske. Alt i alt en cocktail, der er gift for en grøn fysioterapeut, der skal finde sine ben i et nyt fag.

En morgen på vej til arbejde sagde kroppen fra, og det blev begyndelsen på en lang rejse, der skulle bringe nye indsigter og viden med sig. Efter 11 måneders sygemelding meldte Kim sig rask. På det tidspunkt stod han uden job. Mange af de kognitive symptomer var der stadig. Overblikket var væk. Evnen til at analysere en tekst var stærkt forringet, hukommelsen var dårlig, koncentrationsevnen endnu værre og den mentale træthed overvældende.

Det varede halvandet år før Kim Selsøs hjerne var nogenlunde sig selv igen. I oktober 2017 vendte han tilbage til arbejdsmarkedet som selvstændig. I samme måned etablerede han hjemmesiden Stressfar.dk, der rådgiver og oplyser om stress og mental sundhed. Siden har han genoptaget karrieren som fysioterapeut og arbejder i dag i psykiatrien, hvor han rådgiver og hjælper patienter med stress, angst og depression.

”Siden jeg blev sygemeldt med stress for seks år siden, har jeg været vidt omkring i min søgen efter viden, der kan hjælpe stressramte med at få balance i deres liv igen. I begyndelsen var det min egen helbredelse, der drev mig, men de senere år har andres mentale trivsel – eller rettere mistrivsel – optaget mig i stadig højere grad.”

Interessen for at finde metoder og viden, der kan gøre livet lettere for mennesker, der er og har været ramt af alvorlig stress er der stadig, og det er her, at Dialooglekortene kommer på banen.

”Jeg har kendt Dialoogles grundlægger Michael Koefoed i mange år og fulgt billedkortenes udvikling på sidelinjen. Da jeg for nylig besluttede at dykke ned i de kognitive problematikker ved stress på Stressfar.dk, var det oplagt at kigge nærmere på, hvad billedkort kan bruges til i forhold til stress-rehabilitering.”

En af de største styrker ved Dialooglekort i relation til stress er ifølge Kim Selsø, at de i modsætning til mange andre kognitive træningsmetoder er analoge. De er 100 procent offline i en tid, hvor det meste er online.

”Det at billedkortene er fysiske betyder, at du får vækket dine sanser på en helt anden måde end hvis du sidder med en digital app på mobiltelefonen. Du kan dufte til materialet, røre ved det og kigge på billederne. Du får hele paletten af indtryk, og det er rigtig godt. Samtidig er det i sig selv guld værd at komme offline. Vi lever i en tid hvor mange mennesker er slaver af deres mobiltelefoner. Mange kan ikke sidde stille i fem sekunder uden at skulle tjekke noget på mobilen. Hvis du benytter en digital app til kognitiv træning, vil der være mange distraktioner, og det er nemt at blive afledt. Det er nemmere at holde fokus med et godt gammeldags sæt kort.”

En anden styrke ved Dialooglekort er ifølge Kim Selsø, at de kan bruges til at træne forskellige aspekter af psyken alt efter, hvordan du bruger dem. De er gode til at træne hukommelse og koncentration, særligt hvis du er en af dem, der husker og lærer i billeder. Men kortene kan også benyttes terapeutisk i en stresscoach-session.

Her kan billedkort agere en slags dåseåbner, der kan åbne op for nye måder at anskue verden på.

Filosofien bag Dialoogle-kortene er, at billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer, som kan danne udgangspunkt for en samtale om de tanker og følelser, billederne sætter i gang.

De forandringer, der sker i hjernen, i forbindelse med læring eller dannelse af nye vaner og mønstre kalder hjerneforskere med et fint ord for hjernens plasticitet.

Hjernen har en række centre, der modtager millioner af input fra vores sanser. En stor del af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder, altså ting du ser med dine øjne. Et andet center tager sig af auditive signaler, lyde med andre ord, og et tredje center håndterer berøring mv.

Den visuelle del af cortex, som Dialooglekortene arbejder med, modtager signalerne fra sanserne, analyserer billederne og sender instrukser videre via nervebanerne til andre dele af hjernen, organsystemer, muskler mv.

Informationerne handler om farver, form og meget andet men noget af det vigtigste er relateret til ansigtsgenkendelse.

Stresspakke

Kim Selsø har i samarbejde med Dialoogle udviklet en træningspakke til stressramte, der oplever vedvarende kognitive problemer efter stress, f.eks. nedsat hukommelse, dårlig koncentration, mental udtrætning og lignende.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.