Billeder får hjernen til at arbejde 60.000 gange hurtigere!

Betina Ringby er lektor på Fysioterapiuddannelsen på University College Nordjylland

Betina Ringby bruger Dialoogle til at stimulere de studerendes refleksion og kreativitet – og mangedoble udbyttet af temaundervisning og kurser. Hun mødte Dialoogle første gang på en messe. Hun husker, at hun fik et kort med hjem, som hun godt kunne lide. Både motivet og kortets æstetik.  Siden da har Betina inddraget visuelle metoder i sin undervisning af kommende fysioterapeuter på Fysioterapiuddannelsen på University College Nordjylland.

”Hjernen opfatter billeder 60.000 gange hurtigere end ord, og dermed bliver billedværktøjer virkelig interessante for en underviser som mig,” fortæller Betina.

For nylig stod Betina for en workshop, hvor 50 studerende skulle arbejde med innovation og entreprenørskab i sundhedsuddannelserne. Og hvad er det så, vil de fleste nok spørge sig selv.

”Da de studerende kom ind i lokalet, kunne vi  se på dem, at de var usikre på, hvad de skulle forvente af dagen. Og den usikkerhed skal tackles fra starten for at bane vej for, at fantasi, følelser og faglighed kan folde sig ud hos alle,” siger Betina.

Derfor havde Betina spredt sine Magnumkort ud på gulvet. Som det første bad hun deltagerne vælge et kort, der sagde noget om deres forventninger til dagen.

En af de studerende vælger et billede af en faldskærmsudspringer og siger: ”Jeg føler, jeg er i frit fald – det er både fedt og skræmmende.”  En anden vælger et billede af en mand i et hjul og forklarer, at han oplever dagen som en udfordring, hvor han skal øve en disciplin, som han ikke er god til.”

Hjernen opfatter billeder 60.000 gange hurtigere end ord, og dermed bliver billedværktøjer virkelig interessante for en underviser som mig.

”Det er en god metode til at få studerende i gang med at reflektere og dele deres tanker – og alle kan komme til orde. Forventningerne er vidt forskellige. Som regel kommer der ting på bordet, hvor alle oplever, at det havde de ikke selv lige tænkt på. Det, at de studerendes tanker bliver delt, giver facilitator et godt grundlag for at sætte retning for dagen.”

Billedværktøjer viser i høj grad deres værdi, når større grupper med forskellige baggrunde og indgangsvinkler til et emne skal arbejde sammen. Det oplevede Betina, da hun underviste på et tværprofessionelt kursus med titlen Motivational Interviewing (motiverende samtale), hvor de danske studerende fik følgeskab af studerende fra tilsvarende uddannelser i udlandet .

”Ikke alene skulle vi kommunikere på engelsk, som var et fremmedsprog for alle. Vi stod også over for store forskelle i de sundhedsfaglige ekspertroller. Eksempelvis søger vi i Norden i højere grad  at gå i dialog og inddrage patienten, mens den sundhedsprofessionelle i Østeuropa har større fokus på ekspertrollen.”

”Når jeg stiller åbne spørgsmål som fx What is motivation to you?  Eller What is communication to you? –  så får vi ikke alene afdækket et bredt spektrum af faglige indgangsvinkler til emnet, men også personlige, kulturelle og nationale forskelle, som er ekstremt nyttige at få belyst, fordi de gør både de studerende og mig selv som underviser meget klogere – det udvider vores horisont og baner vejen for, at vi alle kan tænke i nye muligheder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.