Bekæmp mobning og styrk fællesskabet

Find konkrete forslag til at skabe et godt kammeratskab i klassen.

 1. Spred Dialoogle billedkort ud foran klassen.
 2. Bed eleverne gå sammen i makkerpar med en, de ikke plejer at sidde ved siden af.
 3. Bed tomandsgrupperne vælge to kort. Det ene skal fortælle noget om godt kammeratskab. Det andet skal fortælle noget om, hvad man kan gøre, hvis kammeratskabet ikke er godt. Giv dem god tid til at snakke sammen.
 4. Bed nu tomandsgrupperne om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
 5. Bed grupperne om at fremlægge i plenum.
 6. Bed eleverne om at lægge alle kammeratskabskort på gulvet, så alle kort kan ses. Bed dem om at gøre det samme med løsningskortene. Der skal være afstand mellem de to billedsamlinger.
 7. Del eleverne op i nye større grupper på otte-ti deltagere. Bed så hver af grupperne vælge ét kammeratskabskort og ét løsningskort.
 8. Når grupperne har valgt, præsenteres billedkortene foran hele klassen.
 9. Hvis kammeratskabet fungerer godt, slutter øvelsen her.
 10. Hvis klassen ikke fungerer godt: Bed klassen om at vælge tre realistiske løsningskort.
 11. Nu aftales en køreplan for implementering af løsninger: Hvem gør hvad hvornår!
 12. Det er vigtigt, at klassen løbende evaluerer processen og forholder sig til implementeringen af løsningerne, og at klassen jævnligt erindres om øvelsen og dens udfald.

Hvis emnet er følsomt kan samtalegruppernes størrelse sidst i øvelsen gøres mindre.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.