Bedre møder

Øvelsen er god til udvikling af en god mødekultur, evaluering af møder, MUS-samtaler eller lignende.

  1. Spred Dialoogle billedkortene ud og skab bedre møder.
  2. Bed deltagerne om at gå sammen i makkerpar, gerne med en de ikke kender så godt.
  3. En person fra makkerparret vælger to kort. Det ene kort skal fortælle noget om, hvad han/hun især erindrer fra mødet som er særlig godt, lærerigt eller spændende. Det andet kort skal fortælle noget om, hvad der inspirerer personen til at gøre noget anderledes ved næste møde.
  4. Bed nu alle makkerparrene om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
  5. Bed grupperne om at vælge et kort (hvis mange deltagere) eller to kort, som fremlægges foran alle.
  6. Lav en prioritering af de bedste ideer.
  7. Til det kommende møde, lægda  billedkortet med første prioritet midt på bordet. Billedkortet er med til at motivere til evaluering og gøre forbedring af møderne til en god vane.
  8. Når den gode vane er indarbejdet, lægges et nyt ekstra billedkort på bordet. (Hvis vanen endnu ikke er indarbejdet, fortsæt da med det første billedkort på endnu et møde)

 

Hvis der kun er to-tre deltagere, bed dem da om at lave øvelsen hver for sig først.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.