Bedre ledelse

Afdæk ledernes individuelle styrker og brug dem til at skabe et endnu stærkere ledelsesteam.

  1. Spred Dialoogle Magnumkort ud på gulvet.
  2. Bed alle om at vælge tre billeder, der fortæller noget om deres væsentligste personlige kompetencer. Fx: Jeg er kreativ, jeg er god til rutiner, jeg er god til mennesker. Tal om hvad personlige kompetencer kan være, mens teamet går rundt og kigger på billeder.
  3. Bed deltagerne om kort at fortælle om et af deres billeder til hele gruppen.  Det er ikke tilladt at stille spørgsmål eller kommentere under fortællingerne.
  4. Når alle har fortalt, holder de billedet op foran sig, så andre kan stille spørgsmål eller kommentere. Som leder af processen kan du starte med at spørge ind til de fortællinger, som var lidt abstrakte. Du er god til at fastholde et overblik. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det betyder at have overblik? Du er god til at holde styr på detaljer. Prøv at fortælle os, hvornår det er vigtigt at have styr på detaljer. Du er bedst, når du er under pres. Kan du give os et eksempel på det? Osv.
  5. Når alle har haft lejlighed til at spørge og kommentere, beder du deltagerne medbringe  alle deres kort, og så flytter gruppen sig til et andet sted. Fx til et andet hjørne, et andet lokale eller ud i gårdhaven. Bed deltagerne lægge deres kort, så I kan betragte helheden: Teamets samlede personlige kompetencer.
  6. Nu er det muligt for alle at spørge ind til billeder, der ikke før har været talt om. Fx: Der ligger et billede af et bål her, hvem har lagt det? Jeg vil gerne vide mere!
  7. Spørg ind til teamets samlede styrker. Fx: Er der nogle overraskelser? Hvordan supplerer disse kompetencer hinanden? Er der kompetencer, vi i teamet kan bruge bedre, end vi gør i dag? Osv.
  8. Saml op til slut med spørgsmål som fx: Når vi ser på alle disse kompetencer, hvad kendetegner så vores ledelsesteam? Hvad er vigtigt at formidle til vore medarbejdere?  Osv.

Det kan være en god idé at give hinanden håndslag på fortrolighed i denne øvelse.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.