Bedre evaluering

Få god og brugbar feedback på møder, MUS-samtaler, projekter og lignende.

  1. Spred Dialooglekortene ud og for at skabe bedre evaluering.
  2. Bed deltagerne gå sammen i makkerpar, gerne med en, de ikke kender så godt.
  3. En person fra makkerparret vælger to kort. Det ene kort skal fortælle noget om, hvad personen især erindrer fra mødet, MUS samtalen eller projektet som særlig godt, lærerigt eller spændende. Det andet kort skal fortælle noget om, hvad der inspirerer personen til at gøre noget anderledes ved næste møde, MUS-samtale, projekt etc.
  4. Bed nu hvert makkerpar om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
  5. Bed grupperne om at vælge et kort (hvis mange deltagere) eller to kort, som fremlægges foran alle.
  6. Lav en prioritering af de bedste ideer.
  7. Ved næste møde, MUS-samtale, projekt : Læg billedkortet med første prioritet midt på bordet. Billedkortet er med til at motivere og fokusere på at udvikle ideen, så den fungerer i praksis.

Hvis der kun er to-tre deltagere, bed dem da om at lave øvelsen hver for sig først.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.