Bearbejdning af sorg, tab eller skilsmisse

Luk op for samtale om svære emner, og få sat ord på følelserne.

  1. Vær opmærksom på, at personen har fået oplevelsen på afstand, og at samtalen kan foregå i trygge rammer uden forstyrrelse.
  2. Spred ti tilfældige Dialoogle billedkort op foran personen og sig: ”Kan du vælge et billede, der siger noget om, hvad det gør ved dig at have sådan en voldsom oplevelse?” Hvis de ti kort ikke siger personen noget, så spred fem nye kort ud og lad person betragte dem et stykke tid.
  3. Når personen har fortalt ud fra det første billedkort, kan du stille og roligt fortsætte med at lægge fem nye kort op og fx spørge om: ”Kan du tage et billede på, hvordan du havde det, da det startede?”
  4. Fortsæt med at spørge ind og bed personen vælge billeder på det, han/hun fortæller om. Du lægger fem nye kort op før hvert af dine spørgsmål.
  5. Når du mærker, at personen har fået bearbejdet sin tilstand tilstrækkeligt for nu, beder du ham/hende vælge et sidste kort og spørg: ”Kan du vælge et billede, der siger noget om, hvordan du har det nu, hvor vi har talt sammen?” 

Hvis personen har svært ved at vælge mellem de ti kort, kan du lægge fem kort op i stedet. Hvis det stadig er svært at vælge, fjerner du kortene og lægger to nye op. Læg efterfølgende kun to kort op ad gangen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.