Ban vejen for forandringer på arbejdspladsen

Hold fast i det positive, når kulturen på arbejdspladsen udfordres af forandringer.

  1. Spred et eller flere sæt Dialoogle Magnumkort ud på gulvet. Du skal bruge et sæt per 10 personer.
  2. Bed alle deltagere om at tænke på en positiv oplevelse fra dagligdagen på arbejdspladsen. Og bed dem så hver især vælge et billede, der minder dem om denne oplevelse.
  3. Del deltagerne op i mindre grupper på fire til syv personer, og giv hvert gruppemedlem max to minutter til at fortælle om sin oplevelse til gruppen.
  4. Når alle er færdige med at fortælle, beder du deltagerne finde sammen i nye grupper og fortælle deres historier én gang til.
  5. Så byttes der grupper igen, og alle fortæller deres historie for tredje gang. Måske skal du nu hjælpe med at sikre, at der er ikke er deltagere i grupperne, som har været i samme gruppe tidligere.
  6. Nu har alle deltagere på mindre end en time hørt 12-21 historier, som tilsammen giver et godt billede af kulturen på arbejdspladsen. Så beder du deltagerne om at gå hen og lægge hånden på skulderen af en, som har fortalt en historie, der har berørt dem i særlig grad.
  7. Når alle er på plads, vælger du de tre-fire personer ud, som har flest hænder på skuldrene, og beder dem fortælle deres historier i plenum.
  8. Når der er fortalt i plenum, kan du spørge ind til, hvilke historier der skal følge med over i den nye organisationsstruktur. Når forandringerne på arbejdspladsen er fuldført, vil historierne være en hjælp til at holde kurs mod den gode arbejdsplads.
  9. Billederne fra de historier, som skal bruges som pejlemærker for fremtiden, hænges synligt op og kan suppleres med nedskrevne visioner.

Denne øvelse kan hele afdelingen eller virksomheden tage del i. Jo flere deltagere, jo flere gode historier vil komme frem.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.