Antimobning i skolen

Sæt ord på det gode og det mindre gode kammeratskab og forebyg mobning.

  1. Spred Dialoogle billedkort ud i klasselokalet.
  2. Bed dem gå sammen i makkerpar med en, de ikke sidder ved siden af.
  3. Bed tomandsgrupperne vælge to kort. Det ene skal fortælle noget om godt kammeratskab. Det andet skal fortælle noget om, hvad man kan gøre, hvis kammeratskabet ikke er godt. Giv grupperne god tid til at snakke sammen.
  4. Bed nu tomandsgrupperne om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
  5. Spred alle Dialoogle billedkort ud foran alle deltagerne igen.
  6. Del eleverne op i nye og større grupper på otte til ti deltagere. Bed så hver af grupperne vælge ét kammeratskabskort.
  7. Når grupperne har valgt, præsenteres billedkortene foran alle eleverne.

Samtalegruppernes størrelse i øvelsens sidste del kan varieres.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.