Afstem forventninger til en MUS-samtale med billeder

Introducer rammerne for samtalen for medarbejderen og forklar kort, hvordan den billedbaserede samtale kommer til at foregå.

– Afstem dernæst jeres forventninger, så mål og værdier står klart for begge parter, inden samtalen går i gang.

  1. Spred et Pocketsæt ud foran jer.
  2. Vælg hver især ét billedkort, som repræsenterer det vigtigste, I håber at få ud af samtalen.
  3. Fortæl hver især om, hvorfor I har valgt netop dét kort.
  4. Vælg hver især ét kort, som symboliserer det, I mener I skal være opmærksomme på at bidrage med undervejs i samtalen.
  5. Fortæl om jeres valg af billedkort til den anden.
  6. Læg kortene på bordet og lad dem minde jer om målet og værdierne, der er vigtige for samtalen.

Udover forventninger til MUS-samtale, er øvelsen god som opvarmning til alle former for samtaler.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.