Afklaring af nyttige erfaringer

Sæt fokus på succeser og find ud af, hvad de kan bruges til i fremtiden.

 1. Spred et Dialoogle Pocketsæt ud på bordet mellem jer.
 2. Bed klienten om at tage et billede på følgende fra klientens arbejdsliv:
  • En værdifuld oplevelse
  • En succes
  • En nyttig erfaring, som er udsprunget af en fiasko
  • En positiv overraskelse
 3. Bed klienten fortælle om de billeder, hun har valgt. Først fortæller hun om en værdifuld oplevelse. Dernæst fortæller hun om sin succes osv. I alle faser er der tid og mulighed for at spørge, kommentere og diskutere.
 4. Nu er det tid til at gå lidt tættere på alle klientens oplevelser: Spørg nysgerrigt ind til hvad det gør at have disse oplevelser med i bagagen? Hvad skal de bruges til – eller hvad skal de ændres til i fremtiden?
 5. Med udgangspunkt i samtalen kan I aftale at se nærmere på klientens fremtidsdrømme næste gang I mødes.

Det kan være en god idé at give god tid til fortællingerne.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.