100 ledere skabte nye visioner for deres teams

Douglas Alexander, organisatorisk udviklingsleder på City of Glasgow College

Udfordringen

Hvordan arbejder man konstruktivt med visioner på en arbejdsplads med over 100 ledere? Den udfordring stod Douglas Alexander med på City of Glasgow College ­–­ også kendt som Skotlands Super College.

Douglas valgte at bruge Dialoogle i et internt lederudviklingsprogram. I grupper deltog 100 nye såvel som erfarne ledere fra professionshøjskolens forskellige fakulteter og administrative afdelinger. Nu skulle de skabe en stærk visuel fremtidsvision for deres egen ledergruppe.

Vores metode

Deltagerne samledes med deres egen ledergruppe, og så bad vi alle grupper om at forestille sig, at de var et nyt ledelsesteam. Nu skulle de tænke fem år frem og forestille sig, at deres team fik stor anerkendelse for en fantastisk og nytænkende indsats.

Trin 1
Alle i hver gruppe skule vælge et billedkort, som repræsenterede hvert af følgende punkter:

  • Måden de arbejdede sammen på som team.
  • Hvordan de oplevede at være en del af dette team.
  • Hvad andre – fx topledelsen, studerende, stakeholders – sagde om deres team.

Så fulgte en diskussion om, hvad der lå bag den enkelte deltagers valg af kort.

Trin 2
Herefter skulle alle grupperne blive enige om et eller to kort for hvert punkt – og bruge dem til at forberede en præsentation af teamets fremtidsvision.

Trin 3
Til sidst skulle alle grupper udvikle en stærkt budskab om deres fremtidsvision.

Resultat

”Dialoogle-kortene gav fantastisk feedback fra grupperne. Men de viste sig også at blive et stærkt værktøj for deltagerne i dagligdagen efter lederprogrammet. En uge senere begyndte lederne at bede om at få Dialooglesæt, som de kunne bruge i deres egne ledelsesmøder,” fortæller  Douglas Alexander, som er organisatorisk udviklingsleder på City of Glasgow College.

 

Kortene giver alle i teamet mulighed for at give deres mening til kende. Ikke kun chefen taler, men alle er med på samme niveau. Selvfølgelig er de mest udadvendte først på banen. Men også mere stille personer lukker op.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.